Képzési programjaink


  1. Felkészítés beszélgető kör vezetésére

  2. A módszer a kis közösségek alakításának, sokoldalú fejlesztésének hatékony eszköze. A helyi civil társadalom kisközösségi műhelye. A beszélgetések témája változatos, egymás megismerésén és a barátkozáson túl általános művelődési jellegű. A helyi problémák megvitatásával, a helyi fejlesztések civil műhelyévé válhat. Egy településen, egy kistérségben, egy kistájon ezek a baráti körök már egy valóságos civil közösségi hálózatot alkothatnak, melyek már megszervezhetik, színvonalas képzési programmal saját bentlakásos kistáji népfőiskolájukat: önismeret, identitás, együttműködési képesség fejlesztése témakörben.


  3. Tréning technikák kiscsoportokban

  4. A rétegkultúrákra, az önszerveződő mozgásokra, a személyiségre, a kötetlenebb szabadidős tevékenységre építő közösségfejlesztő munka, elsősorban fiatalokkal. Cél az életük tudatosabb megszervezése, az egymással történő együttműködés képességének a fejlesztése.


  5. Falukutatás

  6. A Falufejlesztési Társasággal együttműködve, részvevői megfigyelésen alapuló akciókutatás, amely lehetőséget kínál a kistáj sajátos problémáinak a megismerésére, ill. fiatal egyetemistáknak az értelmiségi szerepvállalásra történő felkészítése. A társadalomkutatással megalapozzuk a kistáji kulturális animációt. - Legutóbb a Pest megyei Ipoly völgyben szerveztük meg a falukutatást a határ menti kisfalvakban 2000- 2005 között mintegy 10 kis faluban.


  7. "Honnan jöttünk, kik vagyunk, merre tartunk" c. az általános műveltséget gyarapító, a közérdekű ismeretbővítést, magyarságtudat erősítését segítő tematikus előadássorozat és tapasztalatcsere "Látóúttal" - a hazai értelmiség jó, hiteles előadóinak közreműködésével.

  8. Kulcskompetenciák készségeinek fejlesztése a felnőttképzés keretei között

  9. Demokratikus állampolgári készségfejlesztés interaktív módszerekkel Pest megye kistérségeiben


Kapcsolódó anyagaink: