GEMINI ANGOL TANULÓKÖR


Barátsággal várják az angolul társalogni kívánó felnőtt érdeklődőket.


Helye: 1136 Budapest, Tátra utca 20., Újlipót Galéria
Időpontja: Minden kedden és pénteken 17-20 óráig
Kapcsolat: Szigeti Gábor: 30-296-3900; szigetienator@gmail.com
Honlap: geminitanulokor.fw.hu


Az öntevékeny társalgási kör általános célja, a nyelvi kultúra terjesztése, a nyelvet gyakorolni kívánók segítése, az idegen nyelvi beszédkészség fejlesztése, az általános műveltség emelése.


A társalgási kör alapelvei


1. A tanulókör szabadonálló kommunikációt teremt, ahol a részvevők képesek kiállni a nézeteikért, a jogaikért és önerzetükért, anélkül,hogy a másik önérzetébe és méltóságába belegázolnának.
A tanulókörökben nem az alárendeltségi érzések és a hatalmi kérdések dominálnak, nem néhány felsőbbrendű van és a többség pedig alárendelt.


2. Egy tanulókörben benne rejlik a lehetőség, hogy átéljék a közösség és az egyenrangú relációk biztonságát. Döntő az, hogy az emberek örömüket lelik abban, hogy megoszthatják egy mással a tapasztalataikat és részesülnek egymás ismereteiből.


3. Fontos része a kör munkájának, hogy a szükségletek és és az ambíciók azzal összhangba változnak, minnél többet tudnak meg a tanulás tárgyáról és egy másról. A résztvevők maguk vállalnak felelőséget a tanulmányaikért és maguk irányítanak.


4. A Gemini tanulókörnek fontos, hogy az érdeklődöknek a lehető legnagyobb beszédidőt biztosítsa (angolul). Ezért törekszik arra, hogy 5-6 fős csoprtokban folyon a társalgás, tehát praktikus kisebb csoprtokat alkotni.


5. A Gemini tanulókörnek fontos része a társasági élet, de tudatosan kerüli azt, hogy csak egy angolnyelvű "kávézó" és "traccs" parti legyen.


6. A Gemini tanuló kör tudatosan kerüli a tanári vezetésen alapuló oktatási módszereket.A résztvevő központú tanulási technikákat preferálja, ezért tanárcentrius módszereket nem fejleszt a keretein belül.
Természetesen tiszteletbe tartja a hagyományos megközelítések eredményeit, de mellőzi azok használatát.


7. A tanulókör világnézetileg és poitikailag semleges és bárki számára nyitott.Kérjük az érdeklődőket, hogy a hovatartozásból adódó különbségekre és érzékenységekre legyenek figyelemmel.


8. A klasszikus tanulókör ideális folyamata a résztvevők tudásszomjára és kedvére, a tudás keresésének örömére épít. Az a legjobb ha kérdések magából a csoprtból fejlődnek ki. Mindenki felelőséget vállal a haladásért, és mindannyian és mindannyian segítenek a másiknak. E törekvések halálát jelenti az a követelmény, hogy már megrágott tudást tegyenek magukévá, és később erről adjanak számot.
A tanulás hatássosságát célzó pedagógiai módszerek gyakran áthelyezik a résztvevőről a tanárra vagy a környező világra a felelőséget, és ezzel jócskán megnehezítik egy jó tanuló kör kialakítását.


Szakmai célja:

  • A helyi lakosok aktivizálása (mobilizálása), megszólítása, bevonása egy közös gondolkodásba.
  • Aktív állampolgári részvétel az önnevelés, önművelés gazdagításában

Elérhető eredmények:

  • Egyéni beszédkészség fejlődik
  • Kialakul a tanulóköri csoportidentitás
  • Több kisközösség alakul

Kapcsolódó anyagok: